Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Messiaanse Sjoel.

Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B’riet Chadasja (het tweedeTestament) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd.

We gaan uit van de Tora, Profeten en Geschriften (Tanach) en de B’riet Chadasja.

Wat willen wij?

Wij willen Joodse gelovigen een plaats bieden waar ze hun geloof, tezamen met gelovigen uit de volkeren, kunnen beleven volgens Joodse tradities.

Wat doen wij?

Wij vieren naar Joodse traditie de feesten, en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de G’d van Awraham, van Jitschak en Ja’akov te belijden. De voertaal is Nederlands.
De 1ste en 3de Sjabbat van de maand komen wij samen in Borne. Zie voor uitzonderingen het rooster.

Wat gebeurt er in Sjoel?

Zie hiervoor onze brochure.
(PDF document, opent in een nieuw venster.
Het kan even duren voordat het document geladen is).

Als uw belangstelling gewekt is?

KOM EN ZIE !

Download ons boek

De ontstaansgeschiedenis van
de Messiaanse Sjoel

Boek: Ontstaansgeschiedenis van de Messiaanse Sjoel

Agenda december 2017 t/m februari 2018

Sjoeldiensten  en Torastudie op sjabbat in Borne
en Erev Chanoeka (dinsdag) ook in Borne

December
Erev Chanoeka  12 december    -      19.00 uur
Sjoeldienst          16 december     -     11.00 uur
Torastudie           23 december     -     11.00 uur

Januari  
Sjoeldienst             6 januari         -      11.00 uur
Torastudie            13 januari         -      11.00 uur
Sjoeldienst           20 januari         -      11.00 uur
Torastudie            27 januari         -      11.00 uur

Februari
Sjoeldienst              3 februari      -       11.00 uur
Torastudie             10 februari      -       11.00 uur
Sjoeldienst            17 februari      -       11.00 uur
Torastudie             24 februari      -       11.00 uur

          
Voor het adres zie bij Contact.Voor alle data zie bij Rooster.