Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Messiaanse Sjoel.

Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B’riet Chadasja (het tweedeTestament) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd.

We gaan uit van de Tora, Profeten en Geschriften (Tanach) en de B’riet Chadasja.

Wat willen wij?

Wij willen Joodse gelovigen een plaats bieden waar ze hun geloof, tezamen met gelovigen uit de volkeren, kunnen beleven volgens Joodse tradities.

Wat doen wij?

Wij vieren naar Joodse traditie de feesten, en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de G’d van Awraham, van Jitschak en Ja’akov te belijden. De voertaal is Nederlands.
De 1ste en 3de Sjabbat van de maand komen wij samen in Borne. Zie voor uitzonderingen het rooster.

Wat gebeurt er in Sjoel?

Zie hiervoor onze brochure.
(PDF document, opent in een nieuw venster.
Het kan even duren voordat het document geladen is).

Als uw belangstelling gewekt is?

KOM EN ZIE !

Download ons boek

De ontstaansgeschiedenis van
de Messiaanse Sjoel

Boek: Ontstaansgeschiedenis van de Messiaanse Sjoel

Agenda mei, juni en juli 2018

Sjoeldiensten op sjabbat in Borne
en Erev Sjawoe'ot

Mei
Sjabbat     5 mei       11.00 uur
Sjabbat   19 mei       11.00 uur

EN

Sjabbat   19 mei       19.00 uur  Erev Sjawoe'ot

Juni
Sjabbat     2 juni        11.00 uur
Sjabbat   16 juni        11.00 uur

Juli
Sjabbat     7 juli         11.00 uur
Sjabbat   21 juli         11.00 uur
          
Voor het adres zie bij Contact.Voor alle data zie bij Rooster.