Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Messiaanse Sjoel.

Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B’riet Chadasja (het tweedeTestament) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd.

We gaan uit van de Tora, Profeten en Geschriften (Tanach) en de B’riet Chadasja.

Wat willen wij?

Wij willen Joodse gelovigen een plaats bieden waar ze hun geloof, tezamen met gelovigen uit de volkeren, kunnen beleven volgens Joodse tradities.

Wat doen wij?

Wij vieren naar Joodse traditie de feesten, en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de G’d van Awraham, van Jitschak en Ja’akov te belijden. De voertaal is Nederlands.
De 1ste en 3de Sjabbat van de maand komen wij samen in Borne. Zie voor uitzonderingen het rooster.

Wat gebeurt er in Sjoel?

Zie hiervoor onze brochure.
(PDF document, opent in een nieuw venster.
Het kan even duren voordat het document geladen is).

Als uw belangstelling gewekt is?

KOM EN ZIE !

Download ons boek

De ontstaansgeschiedenis van
de Messiaanse Sjoel

Boek: Ontstaansgeschiedenis van de Messiaanse Sjoel

Agenda augustus, september 2018

Sjoeldiensten en Feesten in Borne


Augustus
Sjabbat     4  aug       11.00 uur
Sjabbat   18  aug       11.00 uur

september
Sjabbat     1 sept       11.00 uur
Sjabbat    15 sept      11.00 uur

FEESTEN in september
Erev Rosj Hasjana   9 sept     om 19.00 uur

Erev Jom HaKipoeriem
(KOL NIDRE)          18 sept   om 19.00 uur

Jom Kipoer             19 sept   VANAF 11.00 uur

Erev Soekot            23 sept   om 19.00 uur    
          
Voor het adres zie bij Contact.Voor alle data zie bij Rooster.