Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Messiaanse Sjoel.

Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeenschap bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van de Masjiach en geloven dat Hij het is die in de B’riet Chadasja (het tweedeTestament) Jesjoea (Jezus) wordt genoemd.

We gaan uit van de Tora, Profeten en Geschriften (Tanach) en de B’riet Chadasja.

Wat willen wij?

Wij willen Joodse gelovigen een plaats bieden waar ze hun geloof, tezamen met gelovigen uit de volkeren, kunnen beleven volgens Joodse tradities.

Wat doen wij?

Wij vieren naar Joodse traditie de feesten, en komen in Sjoel (de Synagoge) samen om elkaar te ontmoeten en daar ons geloof in de EEUWIGE, de G’d van Awraham, van Jitschak en Ja’akov te belijden. De voertaal is Nederlands.
De 1ste en 3de Sjabbat van de maand komen wij samen in Borne. Zie voor uitzonderingen het rooster.

Wat gebeurt er in Sjoel?

Zie hiervoor onze brochure.
(PDF document, opent in een nieuw venster.
Het kan even duren voordat het document geladen is).

Als uw belangstelling gewekt is?

KOM EN ZIE !

Download ons boek

De ontstaansgeschiedenis van
de Messiaanse Sjoel

Boek: Ontstaansgeschiedenis van de Messiaanse Sjoel

Agenda augustus, september en oktober

Sjoeldiensten in Borne
AUGUSTUS
Sja -19 augustus  -  aanvang 11.00 uur

sjoeldiensten en feesten  in Borne
SEPTEMBER
Sja - 2 september  - aanvang 11.00 uur  - Sjoeldienst
Sja -16 september - aanvang 11.00 uur  - Sjoeldienst
Wo -20 september - aanvang 19.00 uur Rosj haSjana  5778
Vrij -29 september - aanvang 19.00 uur Kol Nidre
Sja -30 september - aanvang 11.00 uur - 21.00 uur Jom Kippoer

sjoeldiensten en feesten in Borne
OKTOBER
Wo  - 4 oktober - aanvang 19.00 uur - Erev Soekot
Sja  - 7 oktober - aanvang 11.00 uur  - Sjoeldienst
Do  -12 oktober - aanvang 18.00 uur - Sjemini Atseret  en
Do  -12 oktober - aanvang 19.00 uur - Simcha Tora
Sja  -21 oktober - aanvang 11.00 uur - SjoeldienstVoor het adres zie bij Contact.Voor alle data zie bij Rooster.